Die Wappen bearbeitet vom Ottokar von Aderkas im 2003 und d. Erinnerung d. Heraldikers Peter Kosmolinski herzlich gewidmet.
Literatur und Quellen:
Gorzynski S., Herby szlachty polskiej, Warszawa 1992;
Mieroszowski S., O heraldyce polskiej, krakow 1887;
Zernicki-Szeliga E. von, Die polnischen Stammwappen..., Hamburg 1904;
Boniecki A., Herbarz polski, Warszawa 1899-1912;
Konarski S., Armorial de la noblesse poloniaise titree, Paris 1958;
Piekosinski F., Herbarz szlachty polskiej wiekow srednich, Krakow 1905;
., , . 1855.
L - O
Labedz (Skrzynno)
Labedz (Skrzynno) 
Lada (Mancz)
  Lada (Mancz)
Lagoda (Bienia, Polancze)
  Lagoda (Bienia, Polancze)
Larysza (Borisowie, Glezyn)
  Larysza (Borisowie, Glezyn)
Leliwa
  Leliwa
Leliwa
Leliwa 
Leliwa
  Leliwa
Leszczyc (Brog, Brozyna, Laska, Wyscowie)
Leszczyc (Brog, Brozyna, Laska, Wyscowie) 
Lewart (Wanly)
  Lewart (Wanly)
Lis (Mzura, Strempacz)
  Lis (Mzura, Strempacz)
Lis (Mzura, Strempacz)
  Lis (Mzura, Strempacz)
Lis (Mzura, Strempacz)
  Lis (Mzura, Strempacz)
Lis (Mzura, Strempacz)
  Lis (Mzura, Strempacz)
Lodzia (Framberg, Fragenbarg, Frymbark)
Lodzia (Framberg, Fragenbarg, Frymbark) 
Lubicz
  Lubicz
Lubicz
  Lubicz
Luk
 Luk
Madrostki (Smiara, Zmiara)
Madrostki (Smiara, Zmiara) 
Mora (Morawa, Murzynowa Glowa)
  Mora (Morawa, Murzynowa Glowa)
Mora (Morawa, Murzynowa Glowa)
Wylich 
Nabram (Klobuk, Stanczowie, Waldorf)
  Nabram (Klobuk, Stanczowie, Waldorf)
Nalecz (Pomlosc)
Nalecz (Pomlosc) 
Nieczuja (Cielech, Ostrew, Pien)
  Nieczuja (Cielech, Ostrew, Pien)
Niesobia (Krzywosad, Slodziej)
Niesobia (Krzywosad, Slodziej) 
Nowina (Zawiasa)
  Nowina (Zawiasa)
Nowina (Zawiasa)
Nowina (Zawiasa) 
Odrowaz
  Odrowaz
Odwaga
Odwaga 
Ogonczyk (Drogoslaw, Powala, Sudkowicz)
  Ogonczyk (Drogoslaw, Powala, Sudkowicz)
Ogonczyk (Drogoslaw, Powala, Sudkowicz)
Ogonczyk (Drogoslaw, Powala, Sudkowicz) 
Oksza (brabacica, halabarda, Kolda)
  Oksza (brabacica, halabarda, Kolda)
Olawa (Oliwa)
Olawa (Oliwa) 
Orla (Odrza, opala, Msciug, Szaszor, Zapala)
  Orla (Odrza, opala, Msciug, Szaszor, Zapala)
Oseki
Oseki 
Ossorya (Poswist, Szarza)
  Ossorya (Poswist, Szarza)
Ostoja (Moscic)
Ostoja (Moscic) 
Owada (Ulina) 
 

1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6