Die Wappen bearbeitet vom Ottokar von Aderkas im 2003 und d. Erinnerung d. Heraldikers Peter Kosmolinski herzlich gewidmet.
Literatur und Quellen:
Gorzynski S., Herby szlachty polskiej, Warszawa 1992;
Mieroszowski S., O heraldyce polskiej, krakow 1887;
Zernicki-Szeliga E. von, Die polnischen Stammwappen..., Hamburg 1904;
Boniecki A., Herbarz polski, Warszawa 1899-1912;
Konarski S., Armorial de la noblesse poloniaise titree, Paris 1958;
Piekosinski F., Herbarz szlachty polskiej wiekow srednich, Krakow 1905;
., , . 1855.
D - H
Dab (Ehler, Zelechy) 
Dab (Ehler, Zelechy)
  Dab (Ehler, Zelechy)
Dabrowa
  Dabrowa
Dabrowski
  Dabrowski
Debno (Sedowojna)
Debno (Sedowojna) 
Dolega
Dolega 
Doliwa
  Doliwa
Drogomir (Borzyma)
Drogomir (Borzyma) 
Dryja (Mutina)
  Dryja (Mutina)
Drzewica
  Drzewica
Dzialosza
Dzialosza 
Gaska (Budzisz, Paparona)
  Gaska (Budzisz, Paparona)
Geralt (Ciecierza, Cietrzew, Osmorog, Rogow)
  Geralt (Ciecierza, Cietrzew, Osmorog, Rogow)
Glaubicz (Gluboz)
Glaubicz (Gluboz) 
Godziemba (Godzieba)
  Godziemba (Godzieba)e
Gozdawa (Gzdow, Gozdzie, Smora)
Gozdawa (Gzdow, Gozdzie, Smora) 
Gozdawa (Gzdow, Gozdzie, Smora)
Gozdawa (Gzdow, Gozdzie, Smora) 
Grabie (Hclewiotki, Kocina, Lesniowie)
Grabie (Hclewiotki, Kocina, Lesniowie) 
Gryf (Swoboda)
  Gryf (Swoboda)
Gryzima (Lupus)
  Gryzima (Lupus)
Grzymala
  Grzymala
Grzymala
  Grzymala
Grzymala
  Grzymala
Helm
Helm 
Herburt (Fulsztyn, Herbott, Herbolt, Herbort)
  Herburt (Fulsztyn, Herbott, Herbolt, Herbort)
Herburt (Fulsztyn, Herbott, Herbolt, Herbort)
  Herburt (Fulsztyn, Herbott, Herbolt, Herbort)
Hipozentaur (Kitaurus)
  Hipozentaur (Kitaurus)
Holobok
  Holobok

1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6